IT Beredskapsplan

Hvor hurtigt har du brug for, at din IT er oppe igen efter et nedbrud?

Hvor længe kan I være nede, uden at det går ud over jeres forretning og forholdet til jeres kunder og leverandører?

Et nedbrud kan være ødelæggende for en forretning. Og din forretning er altid i risiko for computersvigt, fejl, vira eller naturkatastrofer som oversvømmelse eller brand. Hovedformålet med en BCP er at få din forretning til at fortsætte i så normal drift som muligt og at nedbringe skader og at forhindre tab.