IT Sikkerhed

Første led i at opbygge og vedligeholde en velfungerende informations sikkerhed er at afdække virksomhedens reelle sikkerhedsniveau.

Afdæk din virksomheds reelle sikkerhedsniveau og udfordringer med en sikkerhedsanalyse.

At opbygge og vedligeholde en velfungerende it-sikkerhed er en løbende proces. Første skridt er at afdække din virksomheds reelle sikkerhedsniveau og udfordringer. Når du kender dette grundlag, kan du påbegynde et fokuseret projekt, der skal føre din virksomhed frem til det ønskede niveau.

Første led og vigtigste elementer i at opbygge og vedligeholde en velfungerende it-sikkerhed er at afdække virksomhedens reelle sikkerhedsniveau. Når dette grundlag er kendt, kan man påbegynde det fokuserede projekt, der skal føre virksomheden frem til det ønskede sikkerhedsniveau, f.eks. efterlevelse af ISO, NIST, GDPR, PCI-DSS standarder.